Een ogenblik geduld a.u.b.

Over de monitor

In navolging van de Strategische Agenda voor het Ondernemingsklimaat in Nederland1 is de Monitor Ondernemingsklimaat ontwikkeld. Doel van deze monitor is om periodiek, evenwichtig en zo actueel mogelijk inzicht te geven in de stand van zaken, opdat tijdig kan worden (bij)gestuurd waar nodig. Middels (i) een vragenlijst onder zo’n 400 bestuurders en leidinggevenden van Nederlandse bedrijven, (ii) (micro)data over de bedrijvendynamiek en (iii) een kwalitatieve metastudie van internationale ranglijsten, levert de monitor feiten en cijfers op over de aantrekkelijkheid van het Nederlandse ondernemingsklimaat, evenals aanknopingspunten voor beleidsmatige verbetering.  

Het volledige onderzoeksrapport vindt u hier: rapportage Monitor Ondernemingsklimaat 2023.
In aanvulling op het onderzoeksrapport biedt dit dashboard een meer dynamische weergave van de resultaten, ingericht aan de hand van drie ‘tegels’: de waardering van het ondernemingsklimaat, de bedrijvendynamiek en de internationale positie. Per tegel worden de belangrijkste indicatoren uit het onderzoeksrapport getoond. Als gebruiker kunt u sommige figuren bovendien beknopt bewerken in de detailweergave en daarmee zelf tabellen en grafieken samenstellen (lees: andere presentatievorm en/of weergave meer/minder jaargangen).

Vestigings- en ondernemingsklimaat

Het ondernemingsklimaat verwijst naar de omstandigheden en factoren waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij het oprichten, laten groeien en exploiteren van hun activiteiten (World Bank, 2022). In navolging van Commissie Ter Haar (2020) en anderen, wordt het vestigingsklimaat in deze monitor als onderdeel van het ondernemingsklimaat beschouwd, toegespitst op de aantrekkelijkheid van een land of regio voor internationaal opererende bedrijven.

 

(¹) Kamerstuk 32 637, nr. 513: Strategische Agenda voor het Ondernemingsklimaat in Nederland